Mijn diensten

Vertalingen

Vertalingen

Aan de hand van mijn diepgaande kennis van het Nederlands en het Engels, door gebruik te maken van gespecialiseerde vertaaltools en met behulp van een uitgebreid netwerk van Engelse moedertaalsprekers kan ik u professionele vertalingen Nederlands-Engels/Engels-Nederlands aanbieden en vertalingen uit of naar het Engels reviseren.

Direct contact - één aanspreekpunt

U staat in rechtstreeks contact met de vertaler waardoor er geen belangrijke informatie verloren gaat of fout begrepen kan worden door de tussenkomst van anderen.

Eerlijke prijszetting

Mijn offerte is steeds gebaseerd op de grootte van de opdracht en de tekstinhoud, aangezien elk vakgebied een andere benadering vereist. Ik reken geen opstartkosten aan. De hieronder vermelde tarieven en de tarieven op de offertes zijn nettoprijzen (exclusief btw aangezien ik hier momenteel van vrijgesteld ben). Spoedopdrachten die ‘s avonds en/of op feestdagen en/of in het weekend moeten gebeuren, worden gemaakt tegen andere prijzen en indien mijn workflow dit toelaat.

Prijs per bronwoord 1 exclusief BTW
 Normaal tariefTarief bij spoedvertalingen
   
Vertalingen:€ 0,10€ 0,11
Revisie:€ 0,05€ 0,06

1: woorden in de definitieve (te vertalen) tekst

Beroepsgeheim

Bij elke vertaalopdracht is beroepsgeheim van toepassing. Medewerkers die ik eventueel raadpleeg of inschakel, worden contractueel verplicht zich aan deze zelfde geheimhoudingsclausules te houden.

Praktisch

1. Stuur een e-mail met uw vraag en/of te vertalen materiaal. Als u beschikt over materiaal dat nuttig of nodig is voor het vertaalproces (terminologielijsten, vergelijkbare teksten enz.), of als u een specifieke schrijfstijl voor de vertaling wenst, meld dit dan duidelijk in de vertaalopdracht. Vermeld ook steeds uw adres en btw-nummer (indien van toepassing). Het materiaal dat u opstuurt zal worden beschouwd als de definitieve versie van de tekst die moet worden vertaald of gereviseerd. Alle teksten moeten bewerkbaar zijn: ik werk niet met gescande afbeeldingen van teksten. Deel altijd de deadline mee indien die van toepassing is, zodat ik u kan laten weten of die haalbaar is. Elke onvoorziene vertraging zal zo snel mogelijk worden gemeld.

2. U krijgt van mij een vrijblijvende offerte. De Algemene Voorwaarden die samen met de offerte worden opgestuurd en die u ook op de website terug kan vinden, zijn steeds van toepassing. Indien u na opmaak van deze offerte het te vertalen materiaal wijzigt, wordt de aangeboden prijs aangepast. Mocht ik een vertaalopdracht niet correct kunnen uitvoeren, bezorg ik u een uitgebreide motivatie. Indien u er vervolgens toch van overtuigd bent dat ik uw vertaalopdracht naar uw wensen kan vervullen, ben ik u uiteraard graag van dienst.

3 Wanneer u akkoord gaat met de offerte, scan ze dan ingevuld en ondertekend in en mail ze naar mij door of bezorg ze mij per post. U kan ook een e-mail sturen met de volgende mededeling: 'Bij deze bevestig ik in de hoedanigheid van daartoe bevoegde en gevolmachtigde persoon mijn akkoord om de beschreven Dienst in de Offerte met het nummer ............................. te laten uitvoeren door Vincent Fernandes Translations aan de daarin vermelde voorwaarden. Naam: ............................................... , Firmanaam (indien van toepassing): ............................................................ '.

Aanvullingen, opmerkingen en/of wijzigingen die door de opdrachtgever worden aangebracht op het oorspronkelijk offertedocument moeten afzonderlijk per e-mail aan Vincent Fernandes Translations gemeld worden (met vermelding van het betrokken offertenummer) en zijn niet bindend voor Vincent Fernandes Translations tenzij Vincent Fernandes Translations deze schriftelijk als aanvaard bevestigt.

4. De vertaalopdracht wordt binnen de kortst mogelijke tijd afgewerkt.

5. De vertaling wordt per e-mail opgestuurd samen met de factuur en is binnen de 30 dagen betaalbaar.