Vertalingen

Vincent
Fernandes
Translations

Engels - Nederlands | Nederlands - Engels

Freelance vertaler - master

Ik ben freelance vertaler Engels-Nederlands en Nederlands-Engels.

Middelbare opleiding


Universiteit Antwerpen

Bachelor in de toegepaste taalkunde Engels-Spaans

Voor mijn bachelorthesis heb ik een stukje uit ‘Watching The English: The Hidden Rules of English Behaviour’ vertaald - een boek dat ik oorspronkelijk voor Kerstmis had besteld om meer te weten te komen over de cultuur en gewoonten van de Engelsen - en een vertaalcommentaar geschreven waarin ik mijn vertaalkeuzes toelichtte met een nadruk op de vertaling van culturele referenties. Vanwege mijn taalkundige en culturele interesse voor Engels heb ik ook tijdens mijn studieloopbaan een reeks keuzevakken gevolgd, zoals een extra module Amerikaanse en Britse cultuur.

Master Vertalen

In mijn masterjaar specialiseerde ik me in zowel literair als vaktechnisch vertalen. Voor het vaktechnische deel van de module heb ik Christian Clemensens bespreking over Patrick Doyle’s soundtrack voor ‘Nanny McPhee’ vertaald, een film die zich in victoriaans Engeland afspeelt. Literair vertalen intrigeerde me zodanig dat ik puur voor mijn plezier een deel van een Harry Potter-fanfictieboek vertaalde.
Mijn masterproef* handelde over de interactie tussen filmgeluid, geluidseffecten en audiodescriptie. Aangezien ik al vanaf mijn geboorte blind ben, kon ik dat onderwerp zowel op een academische als een persoonlijke manier benaderen.
*: op aanvraag verkrijgbaar, beschermd door auteursrecht..

Buitenlandse initiatieven en persoonlijke interesses

Om nog meer bij te leren over informeel Engels, Engelse accenten en dialecten en het leven in het Verenigd Koninkrijk bezocht ik tijdens mijn studies meerdere keren een gastgezin in Kent dat cursussen Engels met culturele excursies combineerde. Ook heb ik de ondertitels van enkele films vertaald voor persoonlijk gebruik.

Verder wilde ik nog een BA English Language aan de University of Manchester studeren, maar moest die droom uiteindelijk opgeven omwille van financiële redenen. Ik kreeg echter wel toestemming van de universiteit om de studie te beginnen, onder andere omdat ik 8/9 haalde op mijn IELTS-toets (International English Language Testing System).
Nadat ik mijn studies voltooide, volgde ik Lisa Carters cursus ‘Next Steps in Literary Translation’ en vertaalde ik 30 pagina’s uit Jane Austens ‘Pride and Prejudice’ in hedendaags Nederlands om meer ervaring op te doen.

Mijn persoonlijke interesses zijn onder andere:

- antropologie
- films en film/klassieke muziek
- internationale politiek en actualiteit
- onderwijs
- politiek, geschiedenis en actualiteit in het Verenigd Koninkrijk
- talen, gebruiken en culturen
           
Tot nu toe heb ik de volgende tekstgenres vertaald:

- brieven
- columns
- comedysketches
- economische teksten
- enquêtes
- filmmuziekbesprekingen
- handleidingen en instructies
- interviews
- juridische teksten: huurcontracten, verzoekschriften
- krantenartikels
- literaire teksten: boekbesprekingen, fragmenten uit romans en toneelstukken, gedichten, kortverhalen, songteksten, stripverhalen
- medische teksten: abstracts, bijsluiters, dossiers
- officiële mededelingen en boekjes van de Europese Commissie
- ondertitels
- presidentiële toespraken
- recepten
- wetenschappelijke teksten